Vloerverwarming

Elektrische vloerverwarming

Elektrische vloerverwarming is zuiniger dan men denkt: Ten eerste geeft vloerverwarming meer rendement dan het verwarmen van de lucht in de kamer. Met een warme vloer is het zelfs bij een ruimtetemperatuur van 17 à 18 graden nog comfortabel. Ten tweede is elektrische verwarming nauwkeurig regelbaar, qua temperatuur, qua plek (zone) en qua tijdsduur.

Elektrische vloerverwarming FAQ top 10

1 - Is elektrische vloerverwarming veilig?
Het systeem werkt met geïsoleerde kabels die zijn toegelaten voor vaste installaties (d.w.z. in de vloer). Zelfs in een natte ruimte, zoals keuken en badkamer. Via de afscherming in de kabel zorgt de aardlek schakelaar in de meterkast voor de beveiliging.

2 - Produceert dit systeem elektro-smog?
De verwarmingskabels zijn voorzien van een metalen afscherming, die op de aarde wordt aangesloten. Door het aardscherm is de invloed van storende velden verwaarloosbaar en beïnvloeding van gevoelige elektronische apparatuur uitgesloten.

3 - Is elektrische vloerverwarming betrouwbaar?
Deze verwarming werkt zonder servicebeurten en een jaarlijkse inspectie is niet nodig. De verwarmingskabel maakt in zijn geheel deel uit van de "steenachtige massa" van de vloer, waardoor de levensduur in principe onbegrensd is. De warmtekabel is namelijk niet onderhevig aan veroudering. Uiteraard is het essentieel dat de vloer niet kan verzakken of scheuren, als gevolg van een ondeugdelijke bouwkundige constructie.

4 - Hoe lang duurt het voordat de vloer warm is?
Dat is afhankelijk van de vloerconstructie, eventuele vloerisolatie, tegeldikte, ramen, etc. In de praktijk geldt als vuistregel een opwarmtijd van 20 à 30 minuten. Een slimme klokthermostaat kan zorgen dat de gewenste vloertemperatuur automatisch is bereikt op het ingestelde tijdstip. Uitschakelen gebeurt vóór de ingestelde tijd, omdat de vloer de warmte nog enige tijd vasthoudt.

5- Kost elektrische vloerverwarming veel energie?
Als voorbeeld een gemiddelde badkamer: voor het verwarmen van de vrije vloerruimte is 500 tot 900 Watt meestal voldoende. Dat is aanzienlijk minder dan een gemiddelde straalkachel, die 2.000 Watt verbruikt. De luchttemperatuur in een badkamer mag best wat lager zijn, zo lang de vloer maar lekker warm aanvoelt. De (meestal) reeds aanwezige radiator kan dan een groot deel van het jaar uit staan. Ook is het niet meer nodig dat in de vroege herfst de hele CV-installatie al aan moet terwijl men alleen de badkamer wilt verwarmen.

6 - Hoe kan ik het stroomverbruik berekenen?
Hiervoor dient u het aangesloten vermogen en de inschakelduur te weten. Vermogen x tijdsduur geeft het energieverbruik in kWh (kilowatt-uur). Met een automatische regeling (thermostaat) is de effectieve inschakelduur ongeveer 50% lager. Hieronder staat een rekenvoorbeeld.

7 - Waarom is de (klok)thermostaat nodig?
De thermostaat regelt de gewenste temperatuur van de vloer. Zodra de vloer op temperatuur is gekomen schakelt de thermostaat de stroom weer uit. De steenachtige massa van de vloer houdt de warmte nog een tijdje vast. Door dit vertragend effect merkt u niets van het in- en uitschakelen. Op deze wijze vermindert een thermostaat de tijdsduur dat de installatie daadwerkelijk energie verbruikt.

8 - Hoe zit het met de garantie?
Onze producten hebben de normale fabrieksgarantie inzake fabricagefouten. Voor het installeren en een onverhoopte beschadiging van de verwarmingskabels bent u zelf verantwoordelijk. In de handleiding staat hoe u te werk moet gaan en hoe u de installatie kunt controleren.

9 - Hoe voorkom ik problemen?
Een goede voorbereiding is belangrijk, want 95% van de problemen ontstaat vóórdat de installatie in gebruik wordt genomen. Maak daarom eerst een legplan. Als de montage "netjes" verloopt, zonder enige mechanische belasting van de kabel, kan er eigenlijk weinig mis gaan. Uiteraard is het niet toegestaan (later) gaten in de vloer te boren...

10 - Welk systeem moet ik kiezen?
Het type vloer bepaalt of u verwarmingsmatten of losse kabels toepast. Voor een tegelvloer is een mat, aangebracht in de tegellijm, het handigst. Overigens mag zo'n mat gerust in egaline of cement worden aangebracht. In een dekvloer, waar de opbouwhoogte geen beperking vormt, bent u voordeliger uit met verwarmingskabel. Verderop op deze pagina vindt u meer informatie.

Energieberekening voor badkamer

Voorbeeld: afmetingen 2,5 x 3,0 m, oppervlak van de vloer 7,5 m². Na aftrek van badkuip resteert netto 5,4 m² aan te verwarmen oppervlak.
Onder de vloertegels wordt een verwarmingsmat van 5,1 m2 (810 Watt) geïnstalleerd. Stel dat deze verwarming 200 dagen per jaar aan staat: 's ochtends 2 uren en 's avonds 1 uur. Totaal dus 600 uren per jaar x 810 W = 486 kWh.
Bij een stroomtarief van 20 eurocent (zonder heffingen en toeslagen en regio afhankelijk) zijn de energiekosten Euro 97,20 per jaar.
Dankzij de zelfdenkende thermostaat met vloersensor komt u aanmerkelijk lager uit: minder dan Euro 49,00 per jaar.
In dit voorbeeld van 200 gebruiksdagen bedraagt het energieverbruik slechts 25 eurocent per dag. (dat is nog zonder de besparing op het gasverbruik, doordat de CV minder vaak aan hoeft)

Verwarmingsmat of verwarmingskabel?

Voor tegelvloeren kiest u prefab verwarmingsmatten, met een vaste kabelafstand. Bij cementvloeren en in (betegelde) ruimtes met tussenmuren, nissen en/ of gebogen vormen zijn verwarmingskabels een goed alternatief. Zowel voor verwarmingsmatten als verwarmingskabels geldt dat u verschillende lengtes kunt combineren tot het benodigde (te verwarmen) oppervlak. Matten en kabels mogen zelfs parallel op één thermostaatregeling worden aangesloten. Tip: tel de aansluitvermogens op en controleer of dit getal lager is dan het maximale vermogen van de regeling.

Voordelen verwarmingsmat
-geringe opbouwhoogte, kan in tegellijm
-aanbrengen kost relatief weinig tijd

Nadelen verwarmingsmat
-vast warmtevermogen per m²
-lastig bij 'gebogen' oppervlakken

Voordelen verwarmingskabel
-robuuster, kan o.a. in cement dekvloer
-flexibiliteit bij onregelmatige vormen

Nadelen verwarmingskabel
-aanbrengen kost relatief meer tijd
-dikke kabel, daarom niet in tegellijm leggen

Veilig werken
Bij het monteren dient u de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften na te leven. Voltanova levert het materiaal met originele fabriekshandleiding, doch kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het monteren en functioneren van de installatie.

Assortiment elektrische verwarmingsmatten

De verwarmingsdraden (4 mm Ø) zijn bevestigd op een gaasmat en speciaal ontwikkeld voor tegelvloeren. Het relatief hoge vermogen zorgt voor een snelle opwarming, zonder gevaar dat de tegels te warm kunnen worden. De matten zijn leverbaar in lengtes, op rollen van 50 cm.

Tips voor selecteren van verwarmingsmatten
1. bepaal het te verwarmen vloeroppervlak
2. verdeel dit in denkbeeldige stroken van 50 cm
3. bepaal de totale lengte van al deze stroken
4. bereken het te verwarmen oppervlak in m²
5. selecteer de grootste mat beneden deze waarde
(of een combinatie van verschillende matten)
6. maak een schets en controleer uw berekeningen

Belangrijk
Zorg dat u enige vrije ruimte overhoudt, want u kunt de matten niet kleiner maken... Langs de muren mag gerust 20 cm onverwarmd blijven, zolang het verwarmde gebied maar één aaneengesloten geheel vormt.

Assortiment elektrische verwarmingskabels

Met "losse" verwarmingskabels bepaalt u zelf het leg-patroon en kunt u het vermogen aanpassen aan de situatie. Bijvoorbeeld een kleinere kabelafstand op de koudste plekken. Ook bent u niet gebonden aan rechthoekige afmetingen van het te verwarmen oppervlak. De soepele verwarmingskabel is geschikt voor verwerking in beton, cement en egaline. Een belangrijk voordeel van deze verwarmingskabels is dat ze maar één aansluit-einde hebben. Dat vereenvoudigt het installeren, omdat u geen rekening hoeft te houden met een retourleiding. Tip: voor het maken van een knuffelmuur dient u de warmtekabel aan te brengen in voor-gefreesde sleuven.

Selecteren van vloerverwarmingskabel
Bepaal het netto aantal m² te verwarmen oppervlak. Van elke kabel is de lengte en het aansluitvermogen vermeld. Combineer eventueel verschillende kabels tot het gewenste oppervlak. Afhankelijk van de toepassing heeft u 100...200 W/m² nodig:

100 W/m²  vloer met goede isolatie, max. 4 cm dekking boven de kabel
150 W/m²  gebruikelijke waarde voor badkamers en (open) keukens
175 W/m²  binnenruimte met zware betonvloer en/of slechte isolatie
200 W/m² serre, schuur of aanbouw (weinig isolatie en/of veel glas)
Reactie plaatsen