Opritverwarming onder klinkers installeren
17 maart 2022 

Opritverwarming onder klinkers installeren

Opritverwarming onder klinkers is in principe goed mogelijk wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het is namelijk van belang dat de warmte zo goed mogelijk naar boven gaat, teneinde het wegdek vrij te houden van sneeuw of ijsvorming. Voor een sneeuwvrije oprit mogen de klinkers niet dikker zijn dan 8 cm en het warmtevermogen dient minimaal 300 W/m² te bedragen.

De oprit op de foto wordt voorzien van rijspoorverwarming met 2 matten van elk 18 meter lang en 50 cm breed. Op de foto zijn de matten uitgerold op het zandbed, waarna de klinkers kunnen worden gelegd.

De ondergrond is van gestabiliseerd zand, zodat deze niet kan verzakken. Daarop wordt een losse zandlaag aangebracht, die is vermengd met cement voor een betere warmtegeleiding. Hierin worden de matten uitgerold, waarbij het bepalen van de afstand tussen de rijsporen (dus het verwarmde deel van de oprit) een secuur werkje is.

Pas als de matten goed vlak liggen en alle aansluitkabels in buizen naar het aansluitpunt zijn gelegd kan een nieuw laagje zandcement (1 à 2 cm) worden aangebracht. Dit is nodig om de klinkers stevig te kunnen aanbrengen, zonder dat deze rechtstreeks op de kabels drukken. Mechanische belasting van de stroom voerende kabels moet worden vermeden.

De stratenmaker kan werken met zijn gebruikelijke laagdikte voor het losse zandbed, waarin hij de klinkers legt. Van belang is dat dit geheel is aangemengd met cement (ca. 20%) en dat de zandlaag tussen matten en klinkers niet onnodig dik is. Hoe dichter de warmtebron op de klinkers zit des te beter dat is voor de warmtegeleiding naar boven.

Een opritverwarming kan automatisch worden bediend. Deze regeling voor wegdekverwarming werkt met een combi-sensor in het wegdek. Bij vorst en vocht zal de opritverwarming automatisch inschakelen. Het systeem staat dus niet aan bij een droog wegdek, zodat onnodig stroomverbruik wordt voorkomen.

Over de schrijver
Reactie plaatsen