FAQ kalk-neutralisator

Wetenswaardigheden kalk-neutralisator

Het belangrijkste voordeel van een kalk-neutralisator is dat de kwaliteit van het water niet verandert. Er worden geen stoffen toegevoegd of onttrokken. Wat er wel gebeurt: kalkdeeltjes blijven niet meer achter in het leidingnetwerk en de waterverbruikende apparaten.

Een kalk-neutralisator lost kalkproblemen letterlijk op:
  • effectief principe
  • milieu vriendelijk
  • een veilig systeem

Hoe werkt de kalk-neutralisator?


Het apparaat produceert een laagfrequent veld, dat binding van de ionen veroorzaakt. Kalkdeeltjes worden geneutraliseerd, waardoor ze zich niet meer afzetten in de vorm van ketelsteen.

Is dit hetzelfde als een magneet?
Een magneet werkt ook met een veld, maar dat is constant en daardoor minder effectief. Er zijn wel goede magneetsystemen, doch deze moeten vast in de leiding worden opgenomen, wat extra installatiekosten met zich meebrengt.

Is een ontharder niet veel beter?
Ja, als de kalk echt uit het water verwijderd moet worden. Maar meestal gaat het er alleen om de hinderlijke aanslag te voorkomen. Dan is een kalk-neutralisator een goedkopere oplossing, die bovendien geen onderhoud vraagt en een veel lager energieverbruik heeft.

Waarin onderscheidt de AQUA zich?
De Aqua is in feite een interactieve generator, waarvan het uitgangssignaal voortdurend verandert. Zijn amplitude stelt zich automatisch in op het doorstromend watervolume, terwijl de frequentie van het signaal wordt afgestemd op de kalkconcentratie. Kalkdeeltjes worden als het ware "elektronisch fijngemalen" zodat er geen kalk achterblijft in leidingen en waterverbruikende apparatuur.

Hoe moet de AQUA worden afgesteld?
Afregelen is niet nodig. De intelligente elektronica werkt volledig automatisch en er zijn geen kwetsbare onderdelen in de vorm van knopjes of schakelaars.

Voorkomt een kalk-neutralisator legionella?
Vervuilde leidingen (met sediment en biofilm) vormen een groeibodem voor de legionella bacterie. Met een kalk-neutralisator blijven leidingen schoon, waardoor het risico afneemt. Het is echter niet zo dat dit apparaat de legionella bacteriën kan doden.

Hoe zit het met de veiligheid?
De AQUA kalk-neutralisator komt niet in contact met het drinkwater en verandert evenmin de samenstelling ervan. Het apparaat is deugdelijk geïsoleerd en voldoet aan strenge eisen m.b.t. het voorkomen van ongewenste radio-emissie (stoorsignalen).

Kalk-neutralisator voor installaties in gebouwen


• Woningbouw: appartementen, huizen, bungalows, flats, woonblokken

• Middenstand: bakkers, slagers, cafetaria, restaurants, wasstraten

• Industrie: food- en procesindustrie, slachthuizen, spoelinstallaties

• Agrarisch: boerderijen, fokbedrijven, kuikenmesterijen, nertsfarms

• Recreatie: zwembaden, sportcomplexen, recreatieparken, campings

• Gezondheidszorg: tandartspraktijken, ziekenhuizen, zorgcentra

• Utiliteitsgebouwen: kantoren, scholen, hotels, openbare gebouwen

Kalkvrije leidingen en apparatuur


Een kalk-neutralisator voorkomt kalkafzetting in boilers, geisers, koffiemachines, platenwarmtewisselaars, douchekoppen, thermostatische mengkranen, regelkleppen, waterverhitters, koeltorens, sproeiers, nozzles, drinknippels, wasinstallaties, etc.

Bovendien blijft het leidingnetwerk vrij van kalkaanslag, wat de doorstroming bevordert en de kans op legionella doet afnemen.

Referenties AQUA kalk-neutralisator


• Agimex - grootkeukentechniek
• Albert Heijn - diverse supermarkten
• Absolut Company - wodkafabriek
• Alfa Laval - productiebedrijf
• British American Tabacco - fabrikant
• Cafe Bar - koffiemachines
• Casa Bonita - verpleeghuis
• Delftsche Huys - aardewerkfabrikant
• Dumeco - vleesverwerkende industrie
• Forsheda Gummi - rubberfabriek
• Hendrix UTD - veevoeder fabrikant
• ING bank - kantoorgebouw bank
• Interpolis - verzekeringsbedrijf
• Kalkzandsteenfabriek - Harderwijk
• Konmar - supermarkten
• Metrotherm - fabrikant heaters
• NS - sanitaire ruimten in stations
• Nutricia - food industrie
• Partimonium - woningbouwvereniging
• Rabobank - kantoorgebouw
• Rexam Plastic Packaging - industrie
• Rijkers - pluimveebedrijf
• De Rooi Pannen - scholengemeenschap
• Roompot recreatie - recreatiepark
• Stiebel Eltron - verwarmingsapparatuur
• Streekziekenhuis Walgeren - ziekenhuis
• Sturko - vleesverwerkingsbedrijf
• Zorgcentra - o.a. Deurne
• Zwembaden - o.a. Dokkum en Zeist

Voltanova verkocht de eerste AQUA kalk-neutralisator in 1998. Naast talrijke bedrijven en diverse instellingen zijn er vele particulieren, die al jaren naar volle tevredenheid een kalkneutralisator gebruiken.

 
Reactie plaatsen