Waterdetectie in gebouwen | theorie en praktijk
16 maart 2022 

Waterdetectie in gebouwen | theorie en praktijk

Voltanova verzorgde twee technische artikelen over het ontwerpen van systemen voor waterdetectie, de diverse componenten (zoals sensoren en watermelders), alsmede de uitvoering van installaties voor waterdetectie, aangevuld met een aantal praktijkvoorbeelden.

Waterdetectie in gebouwen heeft tot doel het voorkomen van waterschade, aan interieur, machines, voorraden etc. Er zijn diverse oorzaken (bronnen), waarbij water problemen en hoge kosten kan veroorzaken. In een gebouw moet ongewenst water (bijv. door lekkage) in een zo vroeg mogelijk stadium worden gedetecteerd, zodat men snelle actie kan ondernemen.

Het eerste artikel behandelt de theorie en ontwerp-overwegingen. Dit is met name relevant voor opdrachtgevers, architecten en verzekeraars. Het tweede artikel gaat verder in op de praktijk, inclusief een aantal voorbeelden met onderbouwing van de keuze voor bepaalde watersensoren en watermelders. Deel 2 is met name gericht op adviesbureaus en installatiebedrijven.

Gepubliceerd in TVVL Magazine – Nr 7/8 van 2017:
Waterdetectie in gebouwen – deel 1 | Principes
Waterdetectie in gebouwen – deel 2 | Praktijk

Over de schrijver
Reactie plaatsen